(028) 3823 0291, 3829 2399, 3824 5819

Phần mềm

Hệ thống Phần mềm ứng dụng Tân Đức (TDS)

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp và tư vấn xây dựng hệ thống:

Phần mềm Quản lý nhân sự – chấm công – tiền lương

Phần mềm Quản lý kho hàng

Phần mềm Quản lý sản xuất

Phần mềm Quản lý bán hàng

Phần mềm Quản lý Luật Sư

Phần mềm Quản lý tài chính kế toán

Phần mềm Quản lý thư viện

Phần mềm Quản lý khách hàng và thông tin tiếp thị

Phần mềm Quản lý tài sản

Và các phần mềm khác viết theo yêu cầu

.......................................

 

Trân trọng kính chào,

ĐỖ THANH CƯỜNG

Phòng Công Nghệ Nhận Dạng Tự Động và Phát triển Phần mềm

Mobile phone. 097 728 0123

Office phone : (028) 3911 1060, 3823 8401

E-mail: cuongdt@tdt-tanduc.com

 

Chân thành cảm ơn quý khách hàng


PHẦN MỀM

1. Phần mềm Quản lý nhân sự 

2. Phần mềm In hóa đơn

3. Phần mềm Quản lý Suất ăn căn tin 

4. Phần mềm Quản lý Kho sản xuất 

5. Phần mềm Quản lý Kho Phân phối bán hàng