Cách Xuất Ra Cung (G02/G03) và Đoạn Thẳng (G01) Trong SolidCAM
29/03 2022

- G01 (đoan thẳng): click vào tùy chọn approximate arcs by line within tolerance nhập dung sai mong muốn vào ô kế bên. Cung tròn của chúng ta sẽ được chia làm bao nhiêu đoạn thẳng tùy thuộc vào dung sai mà chúng ta nhập.


-G02/G03 (cung tròn): Đảm bảo tùy chọn approximate arcs by line within tolerance không bị click vào.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.