Phay hốc (Pocket) trên SolidCAM
28/12 2021

Trong Solidcam Manager, nhấp chuột phải vào Operations và chọn Pocket từ Add Milling Operation. Hộp thoại Pocket Operation xuất hiện.

Sau đó ta xác định hình học bằng cách:

Nhấp vào nút New   trong trang Geometry.

 

Hộp thoại Geometry Edit xuất hiện.

Nhấp vào một cạnh như hình bên dưới.

Trong phần Chain, chọn Auto-Constant Z ta được kết quả như hình bên dưới.

+ Auto-Constant Z: kết nối các đối tượng có cùng chiều cao Z.

Ở đây, chúng ta đang phay hốc hở nên chúng ta sẽ cho dao vào từ ngoài bằng cách khai báo cạnh mở cho biên dạng.

Trong phần Chain List, nhấp chuột phải vào biên dạng vừa tạo, chọn Mark Open Edges. Hộp thoại Mark open Edges hiện lên, chọn vào hai cạnh bên như hình vẽ.

Sau đó, nhấp OK 

Tiếp tục nhấp OK để kết thúc việc khai báo biên dạng 

Trong mục Tool, tương tự như phía trên trong chương trình này ta chọn dao End Mill với đường kính là 16.

Trong phần Data Tool cài đặt:

+ Spin rate là 2500.

+ Spin Finish là 3000.

+ Feed XY là 2500.

+ Feed Finish là 2500

Trong trang Level, nhấp vào Pocket Depth và chọn mặt như hình bên dưới. Trong phần Step Down nhập giá trị là 0.2. Sau đó tích vào tùy chọn Equal Step Down

Trong trang Technology.

+ Trong tùy chọn Technology chọn kiểu chạy dao là Contour. Trong Min Overlap nhập giá trị là 30.

+ Trong tùy chọn Offsets, nhập 0.2 vào Wall Offset ( để lại lượng dư thành là 0.2)

Trong phần Contour, trong tùy chọn Start From chọn Out Side.

+ Out Side: bắt đầu từ ngoài vào trong.

+ Inside: bắt đầu từ trong ra ngoài.
Trong phần Open Pocket, trong tùy chọn Extention, nhập giá trị là 10. Đồng thời tích vào Approach from outside (dao tiếp cận từ phía ngoài).

Trong trang Link

+ Phần Ramp có các tùy chọn như Vertical, Angle, Helical, Linear.

  • Vertical: xuống dao theo hướng thẳng đứng.
  • Angle: xuống dao theo góc nghiêng tại một điểm xác định.
  • Helical: xuống dao theo kiểu xoắn ốc.
  • Linear: xuống dao theo góc nghiêng. Linear khác với Angle ở chỗ là có thêm chiều dài của các đường nghiêng.

Trong phần Ramping chúng ta sẽ để mặc định là None. Trong phần Lead out (đường ra dao) chọn arc (cung tròn) với các thông số như hình bên.

Sau khi cài đặt xong các thông số, chúng ta nhấn nút Save & Calculate . Kết quả được như hình bên dưới.
Khi đã tạo ra được đường chạy dao, chúng ta sẽ mô phỏng kết quả chạy thử trên máy. Nhấp vào nút Simulation  . Hộp thoại Simulation xuất hiện, tiếp tục nhấn vào nút Play . Để hiển thị thông tin về thời gian, tốc độ… tích vào phần Show Data. Khi quá trình mô phỏng kết thúc nhấn vào nút Exit  . Hộp thoại Face Milling Operation xuất hiện trở lại. Nhấn Exit để đóng chương trình .
Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.