Thiết Lập Thông Số Ban Đầu Khi Vào Môi Trường Gia Công SolidCAM
30/11 2021

Để khởi động SolidCAM, nhấp vào SolidCAM trên menu chính của Solidwork và sau đó chọn New => Milling.Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào New => Milling trên thanh công cụ Solidcam.
 

Hộp thoại New Milling Part xuất hiện cho phép bạn xác định tên cũng như đường dẫn để lưu File.

 


 
Nhấp OK, hộp thoại Milling Part Data xuất hiện.


 


 Chọn máy CNC


Nhấp vào mũi tên trong phần CNC- Machine để hiển thị danh sách các Post-Processors có trong hệ thống của bạn.
Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng máy CNC 3 trục với tên máy là AWEA1000-Fanuc. Chọn máy AWEA1000-Fanuc từ danh sách.

 

 

Xác định hệ tọa độ.
Nhấn vào nút Define trong phần Coordinate System để xác định hệ tọa độ máy.

 

 

Hộp thoại CoordSys hiện lên cho phép bạn xác định vị trí hệ tọa độ và hướng của các trục.


Solidcam cho phép bạn xác định hệ tọa độ theo các phương pháp sau:

     + Select Face: phương pháp này cho phép bạn xác định một hệ tọa độ mới bằng cách chọn một mặt. Mặt này có thể là mặt phẳng, mặt trụ hay mặt côn. Đối với mặt phẳng, Solidcam xác định hệ tọa độ với trục Z vuông góc với bề mặt được chọn. Đối với mặt trụ hoặc mặt côn, trục Z của hệ tọa độ trùng với trùng với trục xoay của các mặt đó.
     + Define: phương pháp này cho phép bạn xác định hệ tọa độ bằng cách chọn các điểm. Bạn có thể xác định gốc tọa độ và hướng của các trục X và Y.
     + Select Coordinate System: phương pháp này cho phép bạn chọn hệ tọa độ đã được xác định trong môi trường thiết kế như là một hệ tọa độ máy. Gốc tọa độ và hướng của các trục giống với hệ tọa độ đã xác định trước đó trong môi trường thiết kế. Điều đó có nghĩ rằng bất cứ thay đổi nào trong hệ tọa độ CAD tự động cập nhật trong hệ tọa độ CAM.
     + Normal to current wiev: cho phép bạn xác định hệ tọa độ với trục Z vuông góc với hướng nhìn của chi tiết (vuông góc với màn hình của bạn). Gốc tọa độ sẽ nằm trên gốc tọa độ của hệ tọa độ trong môi trường thiết kế và trục Z sẽ vuông góc với hướng nhìn được chọn của chi tiết.
      + By 3 Points: cho phép bạn xác định hệ tọa độ bằng cách chọn 3 điểm.

    

 Chọn bề mặt chi tiết.
Nhấp vào tùy chọn Top center of model box từ danh sác Place CoordSys origin to. Sau đó nhấp vào bề mặt như hình vẽ. Gốc tọa độ tự động được xác định nằm phía trên và trung tâm của chi tiết đồng thời trục Z của hệ tọa độ vuông gốc với bề mặt được chọn. 

 


Nhấp OK. Hộp thoại CoordSys Data xuất hiện. Nhấp OK, hộp thoại CoordSys Manager xuất hiện. Tiếp tục nhấp OK, hộp thoại Part Milling Data xuất hiện trở lại.

 

   
Xác định phôi
Nhấp nút Stock trong phần Stock & Target Model của hộp thoại Milling Part Data. Hộp thoại Model xuất hiện. Hộp thoại này cho phép bạn lựa chọn phương thức xác định hình dáng của phôi.   

Các phương thức xác định hình dáng phôi.
         + Box: Solidcam tự động xác định một khối hộp bao quanh chi tiết.
        + Extruded Boundary: cho phép bạn xác định hình dáng phôi từ các đối tượng 2D như vòng, đường thẳng, cạnh, cung tròn…
         + 3D Model: cho phép bạn xác định hình dáng phôi bằng cách chọn mô hình 3D đã xác trước đó.
         + Cylinder: cho phép bạn xác định hình đáng phôi như là một khối trụ hoặc ống xung quanh mô hình được chọn.
         + STL: cho phép bạn xác định hình dáng phôi dựa trên file STL đã tồn tại trog hệ thống của bạn. Nhấp vào nút Browse bạn có thể chọn các file STL dùng để xác định hình dáng phôi.
      
Chọn Box từ danh sách Defined by. Hộp thoại xuất hiện cho phép bạn tạo ra một khối hộp bao quanh chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sữa kích thước bằng cách offsets khối hộp theo các hướng X, Y, Z trong phần Expand box at.


 

Trong ví dụ này, chúng ta offset theo phương X+, X-, Y+, Y- với giá trị là 0. Theo phương Z+ giá trị offset là 0, Z- là 0. Sau đó, chúng ta nhấp vào chi tiết và kết quả được hình dạng phôi như hình bên dưới.
      

        


 

Nhấp OK. Hộp thoại Milling Part Data xuất hiện trở lại.

Xác định chi tiết


Solidcam cho phép bạn xác định chi tiết, nó là hình dáng cuối cùng của phôi sau khi gia công. Chương trình sử dụng chi tiết để kiểm tra va chạm trong khi mô phỏng.
Nhấp vào nút Target trong phần Stock & Target Model của hộp thoại Milling Part Data.
     
Hộp thoại Model xuất hiện.


 

Sau đó nhấp vào chi tiết, biểu tượng Solid 1 xuất hiện. Chi tiết đã được xác định.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.