Designs.ai
Designs.ai

Designs.ai cho phép người dùng tạo logo, ​​video, thiết kế và mô hình, cũng như tùy chỉnh bảng màu, kết hợp phông chữ và đồ họa phù hợp với thương hiệu của mình. Ngoài ra, nền tảng tích hợp này còn kết hợp các tính năng tăng cường sự hợp tác giữa các nhóm thiết kế. Với bộ sưu tập các công cụ này, bất kỳ ai cũng có thể thiết kế các tài liệu marketing đặc trưng với hiệu quả và hiệu suất cao hơn.

Chi tiết

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.