SWOOD DESIGN và SWOOD CAM
SWOOD DESIGN và SWOOD CAM

SWOOD DESIGN và SWOOD CAM là giải pháp chuyên biệt dành cho chế biến gỗ, được phát triển bởi EFICAD, công ty có trụ sở tại Pháp. EFICAD có hơn 25 năm kinh nghiệm về CAD và CAM, hơn 20 năm làm việc trong ngành chế biến gỗ và 17 năm là đối tác của SolidWorks.

Chi tiết

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.