Autodesk Docs giải pháp quản lý tài liệu trên đám mây và sử dụng trên môi trường dữ liệu chung
06/07 2021

 

 

I.Tổng quan Autodesk Docs : 

 

Autodesk Docs là một môi trường dữ liệu chung trên đám mây được tích hợp sẵn trong gói AEC Collection để có thể đơn giản hóa việc cộng tác nhóm và quản lý dữ liệu trong vòng đời dự án của mình

 

 

 

 

Với Autodesk Docs : 

  • Đơn giản hóa việc cộng tác và trao đổi dữ liệu với các công cụ trong bộ AEC
  • Hợp lý hóa việc quản lý tài liệu và giao tiếp trong dự án
  • Cải thiện sự liên kết các nhóm dự án và kiểm soát tiến trình
  • Tiết kiệm thời gian, hạn chế lỗi và làm lại. Nâng cao năng suất

II. Tính năng của Autodesk Docs : 

 

1/ Hỗ trợ ISO 19650

 

Truy cập quy trình làm việc hỗ trợ ISO 19650, một tiêu chuẩn quản lý thông tin xây dựng và thiết kế toàn cầu.

 

 

 

 

 

2/ Kết nối từ thiết kế đến xây dựng: 

 

Kết nối các nhóm trên nền tảng Autodesk Construction Cloud, cho phép dễ dàng chuyển thông tin từ thiết kế sang xây dựng.

 

 

 

 

3/ Kiểm soát, quản lý tài liệu : 

 

Đưa thông tin phù hợp vào đúng với các thư mục có cấu trúc và các công cụ cấp phép mạnh mẽ.

 

 

 

 

4/ Quy trình phê duyệt tài liệu : 

 

Giảm các quy trình thủ công và tự động hóa việc xem xét bản vẽ, mô hình và tài liệu trước khi xuất bản và chia sẻ.

 

 

 

 

5/ Tạo và chuyển giao tài liệu  : 

 

Dễ dàng tạo và chia sẻ chuyển giao tài liệu với các nhóm dự án và theo dõi với kiểm toán đầy đủ.

 

 

 

 

6/ Công cụ makup Issue : 

 

Giao tiếp và cộng tác với các nhóm dự án bằng cách sử dụng bộ công cụ makup đầy đủ.

 

 

 

 

7/ Tích hợp Cad và Revit : 

 

Tích hợp với các công cụ Autodesk như AutoCAD và Revit giúp hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm trùng lặp.

 

 

 

8/ Hỗ trợ 2D và 3D 

 

Tải lên và xem các bản vẽ 2D và mô hình 3D một cách liền mạch để các nhóm có thông tin phù hợp.

 

 

 

Nguồn: Autodesk

 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.