Autodesk Inventor 2022 (2) Chính Thức Phát Hành
28/12 2021


Bản cập nhật Autodesk Inventor 2022.2 đã được phát hành. Như thường lệ, có những cải tiến và cập nhật từ quá trình phác thảo và mô hình hóa một phần thông qua các bộ phận lắp ráp, bản vẽ và hiệu suất tổng thể.
Nếu bạn chưa quen, có một lệnh có tên là ‘Rotate at Angle' cho phép bạn xoay mô hình của mình với mức tăng cụ thể theo bất kỳ hướng nào; điều này rất hữu ích để có được góc chính xác trên các chế độ xem bạn muốn lưu. Bây giờ, trong khi lệnh đó đang hoạt động, bạn có thể thu phóng và xoay để có trải nghiệm tương tác hơn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cố gắng có được chế độ xem giống hệt nhau từ mô hình này sang mô hình khác.


Trước đây, công cụ ‘Make Component’ cho phép bạn tạo các tệp lắp ráp liên kết từ sự kết hợp của các chất rắn và bản phác thảo nhiều người. Trong Autodesk Inventor 2022.2, bây giờ bạn có thể chọn các bề mặt như một phần của quá trình lựa chọn. Bản cập nhật này cũng cho phép bạn chọn invisible bodies từ trình duyệt. Giờ đây, bạn có thể sử dụng nhiều dữ liệu của mình hơn trong các quy trình hạ nguồn liên kết.

 


Khi tạo phần thân rắn hoặc phần bề mặt mới (new solid bodies or surface bodies) trong một tệp bộ phận, bạn có thể chỉnh sửa tên của phần thân trong bảng thuộc tính. Đây là tên hiển thị trong thư mục solid body hoặc surface body. Điều này đặc biệt hữu ích khi tận dụng những cơ thể này để tạo ra các bộ phận hoặc cụm lắp ráp khác.

 


Khi làm việc với hóa đơn nguyên vật liệu BOM, giờ đây bạn có thể thực hiện chọn nhiều ô trong một cột và thay đổi nhiều ô cùng một lúc, giúp bạn tiết kiệm thời gian chỉnh sửa các ô riêng lẻ bên trong BOM của mình.

Bạn có thể sử dụng window selection để thêm ký hiệu center mark cho nhiều hình chiếu cùng 1 lúc bằng cách quét chọn.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.