Autodesk Inventor 2022: Send To Fusion 360
12/01 2022

Send to Fusion 360 trong Autodesk Inventor 2022 giúp mở rộng dữ liệu của bạn và làm cho dữ liệu đó có giá trị hơn đối với bạn, các nhóm sản xuất và chế tạo, đối tác và khách hàng của bạn.
Nhóm Inventor đã và đang tìm cách mở rộng dữ liệu Inventor của bạn sang Fusion 360 để cộng tác và truy cập vào các quy trình và chức năng bổ sung.
Send to Fusion ≠ Desktop Connector?


Bạn có thể đã sử dụng Trình kết nối Autodesk Desktop Connector để kết nối Inventor với Fusion 360 hoặc Vault Professional với Fusion Team.
Desktop Connector vẫn là một giải pháp khả dụng, nhưng nó yêu cầu cài đặt riêng và một số thiết lập và cấu hình của Desktop Connector.

 

How to Send an Inventor file to Fusion 360?


Autodesk Inventor 2022 cung cấp một kết nối trực tiếp mới, trong canvas tới Fusion 360 mà không cần cài đặt hoặc thiết lập Desktop Connector. Công cụ mới này có tên là ‘Send to Fusion' và nằm trong tab môi trường bên trong tệp bộ phận Inventor.
Với một tệp bộ phận đang mở - hãy xem bên dưới:
Environments (Tab) > Fusion 360 (Panel) > Send to Fusion (Button)


Send to Fusion hỗ trợ các tệp bộ phận Inventor và các bộ phận kim loại tấm. Bạn có thể sử dụng công cụ ‘Create Simplified Part’ để chuyển đổi một hợp ngữ thành một tệp phần đơn nhiều phần thân để gửi đến Fusion 360.
Send to Fusion sử dụng Đăng nhập tài khoản Autodesk của bạn để kết nối với tài khoản Fusion Team của bạn. Sau khi bạn bắt đầu lệnh Gửi đến Fusion, bạn sẽ duyệt qua tài khoản Fusion Team của mình, chọn Team mà bạn muốn lưu tệp của mình vào đó cũng như Dự án và thư mục nào trong Team.


Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Fusion Team dành cho người dùng Inventor.
 

 

Nhấp vào đây để bắt đầu với Fusion 360

What next? 


Bạn có thể nhấp vào ‘open in Fusion 360’ ngay bên trong Inventor, để khởi chạy Fusion 360 với tệp phần của bạn đang mở. Ngoài ra, bạn có thể tự khởi chạy Fusion 360, sau đó duyệt đến vị trí các bộ phận của bạn trong bảng dữ liệu Fusion để mở tệp.
Bạn cũng sẽ có tùy chọn để xem tài liệu Inventor của mình trong trình duyệt Web thông qua Fusion Team. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để chia sẻ liên kết đến tệp của mình với đồng nghiệp để cộng tác và xem xét.
Bạn có thể sử dụng Fusion để render hình ảnh hay sử dụng simulation tools, Generative design hoặc đơn giản là cộng tác với các đồng nghiệp của bạn bằng cách sử dụng phần Inventor bên trong thiết kế Fusion.
Bạn sẽ sử dụng ‘Send to Fusion 360’ trong Inventor 2022 như thế nào?
Nhấp vào đây để tìm hiểu chức năng mà Fusion 360 cung cấp. 


What about change?


Khi bạn thực hiện các thay đổi đối với mô hình Inventor của mình, bạn có thể sử dụng lại tính năng Send to 360 để cập nhật tệp trong Fusion. Mọi cài đặt hoặc cấu hình bạn đã tạo sẽ tự động cập nhật bên trong Fusion 360.
Send to Fusion 360 trong Autodesk Inventor 2022 mở rộng quy trình sản xuất của bạn từ Inventor sang Fusion 360 và nâng cao khả năng cộng tác của bạn với các cá nhân trong và ngoài tổ chức của bạn.

 

Nguồn: Inventor Blog
 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.