Autodesk Inventor 2023 - Tính năng mới trong version 2023.1 môi trường part
25/10 2022

Autodesk Inventor 2023

TÍNH NĂNG MỚI TRONG VERSION 2023.1 MÔI TRƯỜNG PART

Mark Feature

Khi khởi động lệnh Mark Feature, nếu không tồn tại một bản phác thảo, quy trình làm việc của tính năng sẽ kích hoạt môi trường Phác thảo Sketch và nhắc bạn về một mặt để đặt Mark Feature, do đó hợp lý hóa quy trình làm việc.

Trong hộp thoại lệnh Mark Feature, các bạn được phép chỉnh sửa Sketch mà không cần thoát lệnh.

3D Annotations

Giờ đây, bạn có thể sắp xếp lại các chú thích 3D trong trình duyệt mô hình:

Diameter and Radius Dimensions

Khi tạo hoặc chỉnh sửa chú thích 3D, bạn có thể thay đổi kích thước đường kính thành kích thước bán kính hoặc kích thước bán kính thành kích thước đường kính. Bạn có thể chọn nhiều thứ nguyên cùng loại và thay đổi chúng trong một thao tác.

Sự thay đổi này được ghi nhận bởi một bài đăng trên diễn đàn Inventor Forum Ideas. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã tham gia.

Hay đóng góp ý tưởng của bạn tại đây nhé: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.