Cấu Hình Sử dụng Tối Thiểu Phần Mềm 3DSMAX 2024
14/08 2023

Autodesk 3ds Max 2024

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2024 được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64bit sau đây và ở mức tối thiểu, yêu cầu hệ thống có phần cứng 64bit sau:
Phần Mềm:
Operating System: 64-bit Microsoft® Windows® 11 and Windows 10
Browser: Autodesk đề xuất phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau để truy cập vào nội dung bổ sung trực tuyến:
•    Microsoft® Edge
•    Google Chrome™
•    Microsoft® Internet Explorer®
•    Mozilla® Firefox®
Phần Cứng:

CPU Bộ xử lý đa nhân 64-bit Intel® hoặc AMD® với tập lệnh SSE4.2
Graphics Hardware Phần cứng đồ họa Tham khảo Phần cứng được chứng nhận 3ds Max để biết danh sách chi tiết về các hệ thống và card đồ họa được đề xuất
RAM Tối thiểu 4 GB RAM (khuyến nghị 8 GB trở lên)
DISK 9 GB dung lượng đĩa trống để cài đặt

 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.