Chia sẻ Inventor Model Parameters giữa các Parts
30/12 2022

Có hai phương pháp thông dụng để chia sẻ tham số kích thước (parameter) giữa các chi tiết (part) trong Autodesk Inventor.

►►►Phương pháp 1: Bạn có thể dùng lệnh  để import parameters từ các chi tiết khác.

Tại hộp thoại Derived Part, bạn có thể chọn những kích thước mình cần, bạn cũng có thể chọn hiện chi tiết từ part mình muốn chia sẻ hoặc không.

►►►Phương pháp thứ 2: bạn truy cập vào hộp thoại Parameter tại chi tiết mới bằng cách click vào biểu tượng fx trên thanh truy cập nhanh (quick access toolbar)

hoặc bạn có thể vào Tools => Document Settings => Bill of Materials => biểu tượng 

Hoăc bạn cũng có thể vào tab Manage chọn Parameters.

Trong hộp thoại Parameters bạn chọn Link sau đó chọn đường dẫn tới file part bạn muốn liên kết

Hộp thoại Link Parameters hiện lên, tại đây bạn có thể chọn những kích thước nào mình muốn liên kết sau đó chọn OK

Cả hai phương pháp này đều tạo ra một liên kết được chia sẻ các tham số giữa chi tiết ban đầu và chi tiết mới. Nếu có thay đổi ở tham số của chi tiết ban đầu thì thay đổi cũng sẽ được cập nhật ở chi tiết sau. Nếu tại lệnh derive bạn chọn Break Link With Base Component hoặc Suppress Link With Base Component, thay đổi sẽ không được cập nhật. Đối với trường hợp Break Link With Base Component, tham số khi đó sẽ trở thành tham số riêng của chi tiết mới (User Parameters).

Trường hợp bạn xóa folder liên kết trong hộp thoại Parameters, thì tham số nào đã được sử dụng sẽ tự chuyển thành tham số riêng của chi tiết (User Parameters) các tham số khác sẽ bị xóa.

 

Trên đây là hai phương pháp chia sẻ tham số kích thước giữa các chi tiết. Nếu bạn có ý tưởng nào đừng ngại hãy chia sẽ tại đường dẫn: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232

Nguồn: Inventor Blog

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.