Dòng Công Việc giữa BIM Collaborate Pro Và Người Dùng Revit
13/10 2021

 

Giữa đại dịch đang hoành hành trên thế giới, thì việc cộng tác giữa các người dùng là rất cần thiết.

BIM Collaborate là phần mềm điều phối và cộng tác thiết kế dựa trên đám mây kết nối các nhóm AEC, giúp bạn thực hiện theo ý định thiết kế và cung cấp các mô hình có thể xây dựng chất lượng cao trên một nền tảng duy nhất.

  • Luôn cập nhật tiến độ thiết kế
  • Đưa ra quyết định thông minh hơn với thông tin chi tiết về dự án
  • Đánh giá khả năng xây dựng với phát hiện xung đột tự động

 Ngoài ra, đối với các nhóm thiết kế, BIM Collaborate Pro bổ sung các khả năng cộng tác đám mây để đồng tác giả mô hình (bao gồm Revit Cloud Worksharing, Collaboration cho Civil 3D và Collaboration cho Plant 3D).

Dưới đây là dòng công việc cửa Bim collaborate Pro và người dùng Revit :

1/ Thiết lập Project trong Bim collaborate Pro

 

2/ Thêm người dùng và thiết lập role và permission 

3/ Upload Model lên môi trường Bim Collaborate Pro 

4/ Tạo và sử dụng các gói trong BIM Collaborate Pro

5/ Sử dụng  tính năng Revit Cloud Worksharing trong BIM Collaborate Pro

6/Chia sẽ nhưng thay đổi thiết kế trong Bim Collaborate Pro 

7/Kiểm tra xung đột giữa các bộ môn với Bim Collaborate Pro 

8/Quản lý những Issue trong quá trình thiết kế với Bim Collaborate Pro 

9/ Tổng quan thông tin với Insight trong Bim collaborate Pro 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.