Giới Thiệu Tính Năng Model States trong Autodesk Inventor Professional
02/06 2023


Một quy trình công việc mới mạnh mẽ có tên Model States được thêm vào từ phiên bản 2022. Model States cho phép bạn tạo các trạng thái sản xuất, cấu hình chi tiết, mức độ đơn giản hóa, v.v. trong cùng một bộ phận hoặc tệp lắp ráp.

 


 
Model States đại diện cho việc triển khai một số chức năng được yêu cầu nhiều nhất trong Autodesk Inventor. Giờ đây, bạn có thể tạo nhiều cấu hình của một bộ phận part hoặc cụm lắp ráp assembly. Quy trình công việc mới này cung cấp một cách thuận tiện để thiết kế, quản lý và sản xuất các thiết kế của bạn. Vì các biến thể tồn tại trong một tệp nên không cần phải lo lắng về việc phá vỡ liên kết giữa các tệp.

 

Sử dụng Model States để thể hiện:
•    Manufacturing stages
•    Simplification levels
•    Product families
•    Adjustable or flexible parts
Mỗi Model State có thể chứa khác nhau:
•    Dimensions
•    Features
•    Components/Bill of Materials
•    iProperties
•    Parameters


Bằng cách thay đổi chuyển đổi Phạm vi Chỉnh sửa trong trình duyệt, bạn có thể quyết định xem các chỉnh sửa chỉ áp dụng cho thành viên tích cực hay tất cả thành viên.

 


 
Tôi có thể làm gì với Model States trong các Part?

 


 
Sử dụng các trạng thái của mô hình bộ phận để nắm bắt các quy trình sản xuất, tạo các họ bộ phận, tạo các bộ phận có thể điều chỉnh và linh hoạt hoặc tạo các phiên bản đơn giản hóa của một bộ phận.

Mỗi Trạng thái mô hình có thể có các tham số, thuộc tính và trạng thái Suppress duy nhất.

Các bộ phận kim loại tấm cũng được hưởng lợi từ trạng thái mô hình. Bằng cách sử dụng Trạng thái mô hình, giờ đây bạn có thể tạo cấu hình với các tính năng gấp độc đáo và các mẫu phẳng.


 
Tôi có thể làm gì với Model States trong Assemblies?


 
Sử dụng tính năng Model States trong Assembly để khởi tạo:
•    Assembly variations and families of components
•    Manufacturing processes
•    Assembly stages
•    Assembly level features
•    Substitutes
•    Simplified assemblies
•    Unique weldment preparation, weld, and machining features


 

 

Tôi có thể làm gì với Model States trong Assemblies?
Bạn có thể chọn trạng thái mô hình khi tạo chế độ xem bản vẽ. Danh sách bộ phận hiển thị các thành viên trạng thái mô hình đã chọn và iProperties của chúng.
 


 

Chế độ xem được tạo từ trạng thái Mô hình thay thế phản ánh trạng thái của part thay thế trong chế độ xem bản vẽ.
Lưu ý: Nếu bạn cần các tệp riêng biệt có thể được quản lý và phát hành, hãy cân nhắc sử dụng iParts và iAssemblies.

 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.