Giữ Các Dự Án Đi Đúng Hướng Với Schedule Tool Trong Autodesk Build
28/12 2021

 


Sự chậm trễ trong xây dựng dự án xảy ra khá thường xuyên, và thường là kết quả của việc lập kế hoạch kém. Với thời gian dài như vậy, thật khó để lên kế hoạch cho sự gián đoạn lịch trình không lường trước được trong khi quản lý nhiều phần chuyển động của một dự án. Có thể cho rằng phần khó khăn nhất trong công việc của người quản lý dự án là quản lý tác động của những gián đoạn lịch trình đó giữa một số nhóm làm việc trên cùng một dự án.


Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo Công cụ Lịch trình mới có sẵn trong Autodesk Build. Công cụ Lên lịch cho phép các nhóm cộng tác, kết nối và tích hợp với lịch trình cập nhật nhất. Lịch trình được tải lên từ phần mềm CPM truyền thống có thể được nhập vào dự án Autodesk Build, cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu lịch trình chính trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng mọi người đều ở trên cùng một trang cùng một lúc. Hãy khám phá bốn khả năng trong Công cụ Lịch trình mới giúp bạn giữ cho các dự án đi đúng hướng
1.    Lên lịch xuất hiện
Tải dữ liệu lịch trình từ phần mềm CPM như Primavera P6, ASTA PowerProject hoặc Microsoft Project vào Autodesk Build. Các nhóm có thể ngay lập tức truy cập vào lịch trình dự án và nhận xét về các hoạt động cụ thể để cập nhật nhóm hoặc đề xuất thay đổi trở lại trụ sở.

2.    Chỉ lọc theo các thuộc tính có liên quan
Lịch trình có thể kéo dài hàng ngàn hoạt động và không phải tất cả người dùng cần xem mọi thứ. Tận dụng các tùy chọn tìm kiếm của Công cụ Lịch trình để tìm chính xác những gì bạn đang tìm kiếm, khi bạn cần. Đặt bộ lọc để tạo dạng xem tùy chỉnh để chỉ hiển thị các mục có liên quan. Nhìn trước ba tuần hoặc chậm lịch trình hiện tại và xem các mục trên biểu đồ Gantt.

3.    Kết nối tham chiếu với lịch trình
Các nhóm có thể liên kết liền mạch các tham chiếu—Submitals, RFIs, Sheets, Assets, v.v. —với Mục hoạt động, cung cấp bối cảnh cần thiết.
4.    Lịch kết nối và chi phíư


Với việc tích hợp Lịch trình và Quản lý chi phí,các nhóm có thể nhập dữ liệu lịch trình vào Quản lý chi phí để kết nối chi phí với thời gian, cũng như dự báo chính xác hơn dòng tiền. Điều này được thực hiện bằng cách liên kết các mục dòng ngân sách với các hoạt động lên lịch. Các nhóm sau đó có thể sử dụng các đường cong phân phối dự báo tích hợp để hình dung chi tiêu chi phí dựa trên dòng thời gian. Và khi tất cả các mục dòng ngân sách được dự báo, các nhóm có thể truy cập phân tích dòng tiền cấp dự án để lập kế hoạch, hiểu biết và giảm thiểu rủi ro tốt hơn. Điều này cho phép các nhóm đạt được lợi nhuận dự án của họ.

Xem thêm về Công cụ Lịch trình đang hoạt động : 
 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.