Hộp thoại Device limit reached xuất hiện trong phần mềm Autodesk
14/05 2024

Hộp thoại Device limit reached xuất hiện trong phần mềm Autodesk

Nguyên nhân:
Đạt đến giới hạn thiết bị khi một sản phẩm Autodesk chạy đồng thời (*) trên số lượng thiết bị tối đa được cho phép theo điều khoản dịch vụ đăng ký của bạn. Hộp thoại Device Limit Reached cho phép bạn quản lý việc sử dụng đồng thời một sản phẩm Autodesk trên nhiều thiết bị.
(*) Sử dụng đồng thời có nghĩa là bạn đang sử dụng cùng một sản phẩm trên nhiều thiết bị, sử dụng cùng một tài khoản cùng một lúc.

Giải pháp:
-    Click “Pause Product” để dừng tạm thời phần mềm trên các thiết bị khác.
-    Nếu không muốn tạm dừng sản phẩm trên thiết bị từ xa, bạn có thể quay lại sản phẩm đó và thoát khỏi sản phẩm.
-    Nếu bạn cho rằng danh sách vẫn chưa chính xác, hãy nhấp vào “Check again” để làm mới danh sách.

Các phương pháp hay nhất để quản lý nhiều người dùng của một thiết bị:
-    Nếu bạn sử dụng sản phẩm trên thiết bị dùng chung, chẳng hạn như thiết bị trong phòng máy tính, hãy đăng xuất khỏi sản phẩm khi bạn sử dụng xong.
-    Nếu bạn là quản trị viên chỉ định quyền truy cập sản phẩm cho người dùng, hãy đảm bảo mỗi người dùng có một tài khoản duy nhất và yêu cầu người dùng đăng xuất khi họ hoàn tất.
-    Trong trường hợp bạn thấy người đã sử dụng thiết bị dùng chung trước bạn không đăng xuất, hãy đăng xuất rồi đăng nhập lại bằng tài khoản của chính bạn.

Nguồn tham khảo:
- https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Device-limit-reached-when-launching-Autodesk-software.html
- https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Maximum-number-of-computers-permitted-for-single-user-subscription.html

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.