HƯỚNG DẪN INVENTOR CHO NGƯỜI DÙNG MỚI
29/03 2022

 

Bạn là người mới sử dụng Inventor?
Bạn có thể truy cập các hướng dẫn bằng cách nhấp vào Tutorial Gallery trong tab Get Started, Bảng điều khiển My Home trên thanh Ribbon

 


Nguồn tài liệu hướng dẫn có sẵn là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Đặt bộ lọc Type thành Quick Start để xem các hướng dẫn giới thiệu cho bạn kiến thức cơ bản về phác thảo, mô hình hóa bộ phận, tạo các cụm và ghi lại thiết kế của bạn trong một bản vẽ.

 


Sau khi bạn hoàn thành kiến thức cơ bản, hãy đặt bộ lọc Place thành All Available và bộ lọc Type thành All để xem các hướng dẫn bao gồm nội dung học tập bổ sung, chẳng hạn như thiết kế kim loại tấm.
Lưu ý: Cần có kết nối internet đang hoạt động để xem All Available.


Bạn có thể thay đổi cách hiển thị thư viện bằng cách nhấp vào bất kỳ thao tác nào sau đây:
•    All Available để xem tất cả hướng dẫn bạn có thể tải xuống.
o    Ghi chú:
o    Thư viện hiển thị các bản cập nhật khi một hướng dẫn mới được chia sẻ công khai với cộng đồng.
o    Thay đổi bộ lọc Ngôn ngữ để xem các hướng dẫn có sẵn bằng các ngôn ngữ khác.
o    Bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ.
o    Các hướng dẫn bạn đã tải xuống trước đó được hiển thị trong chế độ xem này được đánh dấu bằng biểu ngữ Installed.
•    Installed để chỉ xem các hướng dẫn được cài đặt cục bộ.
•    My Tutorials để xem các hướng dẫn bạn tạo.
•    Shared With Me để xem các hướng dẫn được chia sẻ riêng tư với bạn.
Để tạo một hướng dẫn, hãy bấm Create trong Tutorial. Khi hoàn thành, bạn có thể chia sẻ hướng dẫn công khai hoặc riêng tư.


Đăng câu hỏi, nhận câu trả lời
Nhận câu trả lời nhanh chóng từ nhân viên hỗ trợ Autodesk và các chuyên gia sản phẩm trên diễn đàn.
Visit Inventor forum 


Ý tưởng cho Inventor
Chia sẻ và bình chọn các ý tưởng cho các bản phát hành sản phẩm trong tương lai.
Go to ideas 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI TÂN ĐỨC
ĐỐI TÁC VÀNG MẢNG D&M TẠI VIỆT NAM
103 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Phone: (028) 3822 0590 / 3829 2399 / 3822 9633
Fax : (028) 3829 7431

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.