LỆNH UNWRAP TRONG AUTODESK INVENTOR
07/06 2024

LỆNH UNWRAP TRONG AUTODESK INVENTOR
 

Unwrap giúp trải phẳng một hoặc nhiều bề mặt tiếp tuyến liền kề.
Sử dụng lệnh này để trải phẳng các bề mặt không thể làm phẳng bằng lệnh Unfold hoặc lệnh Sheet metal flat pattern. Ví dụ, bề mặt vải, da giày hoặc các chi tiết dập. Unwrap không sử dụng bend calculations để trải phẳng các mặt được chọn.

LỆNH UNWRAP TRONG AUTODESK INVENTOR  

Lưu ý: Bản xem trước bề mặt hiển thị lưới bề mặt và bản đồ nhiệt. Bản đồ nhiệt hiển thị các khu vực có độ biến dạng và sức căng thấp có màu xanh lam và các khu vực có độ biến dạng và sức căng cao có màu đỏ. Sau khi tạo xong hãy chỉnh sửa tính năng unwrap để xem bản đồ nhiệt.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.