Những cải tiến trong bản cập nhật bim360 docs i tháng 3.2021
07/04 2021

Bản phát hành BIM 360  bao gồm các cải tiến đối với tìm kiếm và lọc cũng như các cải tiến đối với quản trị thuộc tính tùy chỉnh.
Cải tiến chức năng Tìm kiếm

Người dùng BIM 360 có thể tìm thấy thứ họ cần nhanh hơn với các cải tiến tìm kiếm và bộ lọc sau

Lọc thuộc tính tùy chỉnh

Người dùng BIM 360 Docs hiện có thể lọc kết quả tìm kiếm và lọc thư mục theo thuộc tính tùy chỉnh và giá trị của thuộc tính đó, làm tăng mức độ liên quan của tìm kiếm. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc bên cạnh thanh tìm kiếm để xem các thuộc tính tùy chỉnh có sẵn để lọc.


Highlight điểm liên quan

Người dùng BIM 360 Docs sẽ thấy truy vấn tìm kiếm của họ được đánh dấu trong kết quả tìm kiếm, giúp họ hiểu lý do tại sao một tệp phù hợp với tìm kiếm của họ.

Tùy chọn Include / Exclude các Thư mục con khỏi Tìm kiếm

Người dùng BIM 360 Docs có thể thu hẹp hơn nữa kết quả tìm kiếm của họ bằng cách chọn bao gồm hoặc loại trừ các thư mục con khỏi tìm kiếm của họ, giúp họ nhanh chóng tìm thấy những gì họ cần

Xem và phục hồi lại các Tìm kiếm Gần đây

Giờ đây, người dùng BIM 360 Docs sẽ thấy năm tìm kiếm gần đây nhất của họ khi nhấp vào thanh tìm kiếm, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả.

Quản lý thuộc tính tùy chỉnh
Quản trị viên dự án BIM 360 Docs hiện có thể truy cập trang cài đặt Thuộc tính mới để quản lý các thuộc tính cấp dự án cho tài liệu. Các cải tiến chỉ dành cho các dự án được tạo từ tháng 3 năm 2021 trở đi.

Trên trang Thuộc tính, Quản trị viên dự án có thể xóa các thuộc tính khỏi dự án và thêm hoặc xóa các thuộc tính khỏi một thư mục. Ngoài ra, trong Tệp dự án, họ có thể xác định thứ tự cột thuộc tính tùy chỉnh cấp dự án cho dự án, trong khi Thành viên dự án có thể tùy chỉnh chế độ xem của riêng họ.

----

BIM360 Coordinate và BIM360 Design

Theo thông tin từ hãng, sản phẩm Autodesk Docs đã được tích hợp vào bộ AECCđược xây dựng trên nền tảng Autodesk Construction Cloud . Bên cạnh đó, sản phẩm BIM360 Coordinate và BIM360 Design sẽ được thay thế bằng BIM Collaborate và BIM Collaborate Pro. Do vậy, người dùng đang sử dụng BIM360 sẽ được tự động cập nhật thành các sản phẩm tương thích mới chạy trên nền tảng Autodesk Construction Cloud hoặc Autodesk BIM360.

Tại thời điểm hiện tại. đây là sản phẩm tích hợp trong AECC không bán tách rời 

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.