Những điểm mới trong civil 3d 2021.1
06/10 2020

Project Explorer
Project Explorer biến đổi cách người dùng điều hướng, trực quan hóa và chia sẻ dữ liệu thiết kế cơ sở hạ tầng trong Civil 3D

 • Đơn giản hóa việc điều hướng dữ liệu dự án và chỉnh sửa mô hình 
 • Cải thiện xác minh thiết kế và so sánh mô hình thiết kế
 • Hỗ trợ các báo cáo tùy chỉnh do người dùng xác định
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo các bảng AutoCAD linh hoạt

Pressure Network Enhancements

 • Tự động chọn Pipe – thay thế khớp nối ống thông minh
 • Thêm nhiều tools hiệu quả hơn cho layout 
 • Tạo nhanh Vertical Bends trong Profile View
 • Xác định phạm vi của từng trạm tĩnh hoặc động
 • Thay đổi nhanh Curved Pipe thành Straight Pipe

Rail Profile View Bands

 • Tạo Rail Cant  trong View Bands
 • Tùy chỉnh View Options
 • Sắp xếp lại chế độ hiển thị

Connector for ArcGIS

 • Hỗ trợ Curve xuất sang FGDB
 • Chỉnh sửa các thuộc tính ArcGIS Trực tiếp trong Civil 3D
 • Di chuyển các tính năng mới được thêm vào lớp ArcGIS

Feature Line Editing Tools

 • Set độ cao trên Baseline
 • Đặt các Grades Across trên  Multiple Feature Lines
 • Chèn điểm tại các vị trí giao nhau

 

BIM 360 Collaboration for Civil 3D

 • Cập nhật Start Menu – Preview và sắp xếp file
 • Hỗ trợ thêm nhiều tệp bổ sung  – Sheet sets, large surfaces và reference files
 • Cập nhật Desktop Connector 

Nguồn : Autodesk

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.