Tổng Quan Về Autodesk Inventor Read-only Mode
17/11 2023

Autodesk

Bạn có biết rằng nếu chỉ cần đọc file Inventor thì ngoài website Autodesk Viewer miễn phí thì Autodesk cũng có một giải pháp đó là Autodesk Inventor Read-only Mode.
Chế độ chỉ đọc của Inventor cho phép bạn truy cập các tệp phần Inventor (.ipt), lắp ráp (.iam), bản vẽ (.idw, dwg) và bản trình bày (.ipn) để xem trong giao diện người dùng Inventor mà không cần giấy phép. Chế độ Read-only Mode của Inventor được bao gồm như một phần của quá trình cài đặt Inventor.

Bất kỳ ai chưa cài đặt Inventor đều có thể sử dụng chế độ này bằng cách tải xuống bản dùng thử Inventor từ https://www.autodesk.com/products/inventor/free-trial. Quyền truy cập dùng thử vào toàn bộ khả năng của Inventor bị ràng buộc về thời gian dùng thử. Chế độ Read-only Mode không hết hạn.

Lưu ý quan trọng: Chế độ Read-only Mode của Inventor được thiết kế để xem. Không thể chỉnh sửa hoặc lưu tệp ở Chế độ Read-only Mode và không hỗ trợ tạo chú thích dựa trên mô hình 3D, chú thích 2D hoặc kích thước 2D.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt riêng Inventor Read-only Mode mà không cần phải cài Full bộ cài Trial nhờ vào chức năng Custom Install ở trong Autodesk Account.

Sau khi đăng ký Trial thành công, người dùng thực hiện các bước sau:
1.    Sign in to manage.autodesk.com
2.    Select Custom Install -> Create PackageAutodesk

3.    Select Inventor
4.    Click Next
5.    Expand Customizations section
6.    Mark "Only install Inventor Read-only mode (without Inventor)"
Autodesk

7.    Proceed with creating the installation / deployment package as usual
Như vậy bạn đã tạo thành công bộ cài đặt chỉ có Inventor Read Only Mode.

TD&T

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.