YÊU CẦU CẤU HÌNH Autodesk AutoCAD 2024 including Specialized Toolsets
22/09 2023

Autodesk AutoCAD 2024 including Specialized Toolsets

Hệ điều hành Microsoft® Windows® 11 và Windows 10 version 1809 or hơn. Window 64-bit.
CPU

Khuyến nghị:
3,0 GHz trở lên, 4+ GHz, ARM Processors không hỗ trợ

Tối thiểu:
2,5 – 2,9 GHz trở lên

RAM

Khuyến nghị:
RAM 32 GB trở lên

Tối thiểu:
RAM 8 GB

Disk Space 10GB
Card màn hình

Khuyến nghị:
GPU 8 GB với băng thông 106 GB/S và tương thích DirectX 11

Tối thiểu:
GPU 2 GB với băng thông 29 GB/S và tương thích DirectX 11

Độ phân giải màn hình

Khuyến nghị:
3840 x 2160 (4K).

Tối thiểu:
1280 x 1024

Network Kết nối Internet để tải xuống và cài đặt trên web với Autodesk Access, chức năng cộng tác của Autodesk, cấp phép license.
.NET Framework .NET Framework Version 4.8 hoặc mới hơn. Windows Updates được bật để cài đặt.

Nguồn Autodesk.

Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.