(028) 3822 0590, 3829 2399

Bảo trì cập nhật website

Các Website thường mang lại hiệu quả rất sinh động. Chúng liên tục được cập nhật với những thông tin mới nhất nhằm tạo sức lôi cuốn người sử dụng Internet thường xuyên lui tới. Chương trình bảo trì do Công ty chúng tôi cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp có thể thay đổi không hạn chế các thông tin trên Website. Hoặc, nếu doanh nghiệp yêu cầu, chúng tôi sẽ làm tất cả những công việc đó thay cho doanh nghiệp.

Dịch vụ bảo trì và cập nhật website gồm có:

KHOẢN MỤC BÌNH THƯỜNG THƯỜNG XUYÊN ĐẶC BIỆT
Xử lý ảnh sản phẩm
Cập nhật ảnh Đến 5 ảnh / tháng Đến 20 ảnh / tháng Không giới hạn
Nhập liệu
Cập nhật nội dung 1 tháng / lần (không quá 2 trang A4) 2 tuần / lần (không quá 2 trang A4) Bất cứ lúc nào (không giới hạn nội dung)
Báo cáo số người truy cập
Kiểm tra ngày hết hạn tên miền
Kiểm tra dung lượng lưu trữ
Phí dịch vụ hàng tháng Liên hệ Liên hệ Liên hệ