Thư Viện Dụng Cụ Cắt (Toolkit) Trong SolidCAM 2021
07/09 2021

SolidCAM 2021 ToolKit gồm 3 loại:

1. Tool Components (.tlv):

Quản lý tất cả các công cụ cắt riêng lẻ của bạn, chẳng hạn như những dụng cụ cắt thường được dự trữ trong kho xưởng của bạn

Các thư mục có thể tùy chỉnh để giữ cho các tệp của bạn được tổ chức theo cấu trúc thư viện chính:

  . Cutters

  . Shanks

  . Adaptors and Holders

2. Tool Assemblies (.tls):

Quản lý các cụm công cụ hiện có trong Kho Công cụ và được chuẩn bị để sử dụng trên bất kỳ Máy CNC nhất định nào.

Mỗi Hạng mục công cụ cắt bao gồm sự kết hợp của các thành phần tạo nên nó, chẳng hạn như dao cắt và Holder.

3. Machine Tool Setup (.tlm):

Quản lý công cụ cắt trong môi trường Máy, theo VMID của Máy CNC cụ thể

 

Tính năng của SolidCAM 2021 

  • Khả năng tiết kiệm 70% hoặc hơn thời gian gia công CNC
  • Khả năng tăng đáng kể tuổi thọ dụng cụ cắt
  • Khả năng đoán các cài đặt tối ưu của máy CNC sử dụng công nghệ độc đáo
  • Kéo dài đáng kể tuổi thọ của dụng cụ cắt
  • Tính toán khoảng thời gian thực hiện các công việc phay cho khách hàng sát với thực tế. 
  • Giảm thiểu thời gian thử nghiệm và sai sót
  • Công cụ có thể được chọn chính xác hơn
  • Tránh việc phỏng đoán cài đặt CNC tối ưu với
  • Trình hướng dẫn công nghệ iMachining độc đáo
  • ……
Có thể

Bạn quan tâm

© TD&T TANDUC. All Rights Reserved.